Wystawa za rok

18 04 2011 :: :: Komentuj (2)

Od początku naszych działań mamy plany zakończenia działkowego doświadczenia wystawą. Plany wciąż są aktualne, ale nie będzie miało to miejsca w 2011 roku – okoliczności codziennego działania wymusiły zmianę harmonogramu.

W tej chwili pracujemy nad publikacją poświęconą kulturze ogrodów działkowych. Znajdzie się w niej miejsce na działkowe archiwalia, spojrzenia działkowców oraz głosy badaczy uczestniczących w projekcie. Będzie w niej także obszerna prezentacja fotografii różnych twórców (m. in. Jana Bujnowskiego, Jana Zegalskiego, Andrzeja Ślusarczyka, Andrzeja Jerzego Lecha, Mathilde Papapietro a także Aleksandra Duraja).

Gdy nowy termin planowanej prezentacji naszej pracy będzie znany ogłosimy go na blogu.

dzielo dzialka zaloga dzi kolekcja dzielo dzialka formularz kontaktowy Muzeum Etnograficzne w Krakowie
freeenergyquote.com wine opener amazon www.carsaccidentsinsurances.com