Sędzia, działkowicz i miejskie połacie

21 06 2012 :: :: Komentuj

Za tydzień, 28 czerwca, odbędzie się rozpatrzenie wniosku złożonego przez Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o uchylenie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. W związku z tym na działkach i w szeregach PZD panuje atmosfera najwyższej mobilizacji, która poprzez wywieraną presję ma skłonić władzę sądowniczą do rzetelnego namysłu.

Działkowcy odbywają w terenie spotkania z politykami, piszą listy, apele, wieszają flagi. W prasie codziennej wzrosła częstotliwość publikacji na temat ogródków działkowych. Toczy się rozgrywka o przyszłość terenów, na których rosną działki. Nieprzychylne postawy są natychmiast celnie punktowane na łamach strony internetowej PZD, skrupulatnie publikowane są również źródła z jakich napływa poparcie.

Problem własności ziemi i tego, co z nią robić – czy uprawiać pomidory czy zamieniać na pieniądze a potem pomnożoną i oderwaną od tu i teraz wartością spekulować na giełdach, oto jest pytanie. Skarb Państwa szuka rozwiązania problemu roszczeń jakie wysuwają poprzedni właściciele ziemi, na której są działki. Problem w głównej mierze dotyka wielkich miast, w niewielkich ośrodkach współpraca między samorządem a działkowcami na ogół przebiega w lepszej atmosferze.

Pozostaje śledzić bieg wydarzeń, argumenty obu stron konfliktu o działki w miastach. I sądzić niezawiśle.

Dębniki – sezon działkowy oficjalnie rozpoczęty

6 04 2009 :: :: Komentuj

W sobotę 4 kwietnia najstarsze krakowskie ogródki ‘Dębniki’ oficjalnie rozpoczęły sezon działkowy walnym zebraniem,na którym prezydium ogródka przedstawiło raport z zeszłorocznej działalności i zapoznało zebranych działkowiczów z planami działań na nowo otwarty sezon.

Walne zebranie demokratycznie wybrało swoją reprezentację i w demokratycznym systemie głosowało nad budżetem, finansami i planem prac. Obrady miały oczywiście swój, (wielokrotnie) przegłosowany porządek. Popijając darmową kawę i herbatę Nasza reprezentacja Dzi wysłuchała licznych ‘wyrazów uznania dla polityki zarządu ‘ i ‘z przyjemnością wysłuchała raportów finansowych’. Dowiedziałyśmy się o licznych ogrodowych eventach 2008 – Dniu Dziecka, Festiwalu Ogrodów ,Dniu Działkowca, obchodach 75lecia ogrodu a także o 35 Kongresie Ogrodów Działkowych z Europy i Japonii (!!);Wigilii,wieczorkach tanecznych i weselach organizowanych w lokalnym pawilonie. Zebrani, przeglądający w międzyczasie najnowszy katalog OBI, dyskutowali na temat remontów, siatek, ogrodzeń, elektryczności. Poza (wielokrotnie) głosowany porządek obrad wybijały się pojedyncze głosy zabierane oficjalnie na forum i szeptem dyskutowane między sąsiadującymi stolikami – co będzie z Naszym ogrodem? Wydaje się, że palącą dla działkowców kwestią jest w tej chwili kontrola przeprowadzana obecnie na terenie województwa mazowieckiego i wielkopolskiego przez NIK i Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego, a która spędza działkowcom sen z powiek kwalifikując ich ogródki jako ‘domy letniskowe’ (!). Nowelizacja prawa budowlanego to kolejna kwestia. Z pewnością przyda nam się lektura ‘ustawy o ochronie ogródków działkowych’ na którą podczas zebrania wielokrotnie się powoływano wobec widma developerów krążącego nad Działkami.

Podczas zebrania moją uwagę zwróciła silnie podkreślana ‘dialektyka wspólnoty’; odwołania do haseł ‘czynów społecznych’ i pracy ‘dla dobra ogółu’ oraz tradycji związkowej. Warto więc podczas Naszych akcji Dzi zwrócić uwagę na wykorzenione po 89′ roku wspólnoty lokalne, które wciąż wyrastają ze swoich korzeni (Botanicy – proszę o łaskawość :) w miejskim patchworku. A pewnie nie raz i nie dwa natrafimy na działkach na drzewa, których się nie przesadza :)

dzielo dzialka zaloga dzi kolekcja dzielo dzialka formularz kontaktowy Muzeum Etnograficzne w Krakowie
freeenergyquote.com wine opener amazon www.carsaccidentsinsurances.com